• Tipus de projecte: Vídeo
  • Client: Gas Natural Fenosa.
  • Data: Gener de 2018.
  • Guió, disseny, edició i postproducció.
  • Descripció: Vídeo presentació del servei Smart energy tool Gas Natural Fenosa per a xarxes socials.